Pyynikin Käsityöläispanimo sopeuttaa Tampereen Raholan panimon tuotantoa taloudellisista ja tilojen vuokrasopimuksen loppumisesta johtuvista syistä. Alue on kaavoitettu asuinkäyttöön ja rakentaminen alkaa vuoden 2024 aikana. Osa henkilöstöstä on jouduttu lomauttamaan toistaiseksi. Yhtiö on kartoittanut uusia toimitiloja Tampereen alueelta hyvien kulkuyhteyksien varrelta keskustan tuntumasta.

 

Yhtiön tavoitteena on jatkaa panimotoimintaa Tampereella myös tulevaisuudessa. Etsinnässä on tilat, joissa pystytään jatkossa tekemään erikoisoluita, tisleitä, tuotekehitystä sekä harjoittamaan panimoravintolatoimintaa, pitämään yleisötilaisuuksia kuten panimokierroksia, koulutuksia ja erilaisia tapahtumia. Lisäksi tiloihin pitää mahtua panimokauppa, toimistot ja varastotilat. Muutamia alustavia neuvotteluja on käyty eri toimijoiden kanssa mutta mitään päätöksiä tämän asian ympäriltä ei ole vielä tehty ja aikataulu on tällä hetkellä avoin.

 

Raholan teollisen panimotoiminnan joudumme raskain mielin lopettamaan. Yhtiön tahtotila on ollut, että pystymme ylläpitämään panimotoimintaa Tampereella ilman suurempia katkoja, mutta yhtiön taloustilanne on koronan ja suunnitellun mukaisesta myynnistä jäämisestä johtuen sellainen, että koko yhtiön tulevaisuuden varmistamiseksi toimenpiteisiin oli pakko ryhtyä aiemmin.

 

Korona on vaikuttanut huomattavasti raaka-aineiden, tarvikkeiden, varaosien ja huollon saatavuuteen sekä myös hintoihin. Maltaan hinnan korostus on ollut lähes 50 %:ia, humalan osalta nousu on ollut 30 %:n luokkaa ja muiden tarvikkeiden hinnat noin 20 %. Lisäksi käytettävän energian hinta on moninkertaistunut. Yhtiö ei onnistunut viemään näistä johtuvia korotuspaineita täysimääräisenä kesäjakson hinnoitteluun. Tämä tulee asettamaan paineita tuotteiden hinnoitteluun sekä tuotannon tehokkuuteen.

 

Lisäksi korona on vaikuttanut huomattavasti ravintolaliiketoimintaan, joka on tällä hetkellä täysin pysähdyksissä. Kaiken kaikkiaan korona on aiheuttanut merkittävät tulon menetykset yhtiön toimintaan kahden menneen vuoden aikana.

 

Tampereella tulee olemaan aktiivista toimintaa myös tämän siirtymäajan, jonka aikana suunnitellaan ja rakennetaan Tampereen tulevaa panimotoimintaa. Raholassa säilyy yrityksen myynti, markkinointi, hallinto, panimokauppa, varasto ja logistiikka, tislaamo, laadunvalvonta sekä tuotekehitys ja siihen liittyvä koe erien valmistus. Lisäksi tiloissa pyritään järjestämään erilaisia tapahtumia kuten maistelu- ja koulutustilaisuuksia, olut tapahtumia sekä osakastilaisuuksia mahdollisuuksien mukaan.

 

Panimoravintola Pyynikin Brewhouse ja Pyynikin Taproom jatkavat toimintaansa normaalisti, kun rajoitukset siihen antavat mahdollisuuden. Brewhousen ravintolapanimossa tullaan valmistamaan herkullisia erikoisuuksia ravintola-asiakkaiden iloksi. Lisäksi ravintoloissa järjestettäviä tilaisuuksia tullaan kehittämään ja lisäämään mahdollisuuksien mukaan.

 

Haljalan osalta toimintaa tullaan tehostamaan entisestään. Virossa on tavoitteena aloittaa panimokierrosten järjestäminen toukokuun aikana ja lisäksi sinne tullaan avaamaan panimokauppa, josta voi ostaa kotimaan tuliaiset. Tätä hanketta pyritään kehittämään yhdessä Visit Estonian kanssa. Lisäksi olemme tarjonneet tuotteitamme Viron vähittäiskauppaketjujen valikoimaan tarkoituksena pääsy myös Viron markkinoille.

 

Visiona on, että tulevaisuudessa Pyynikin Käsityöläispanimo on sekä Suomessa, että kansainvälisesti kiinnostava, arvostettu panimotuotteiden valmistaja, jolla on tuotantoa sekä Virossa että Suomessa. Yhtiön juuret ovat ja tulevat aina olemaan Tampereella, josta on tarkoitus rakentaa Pohjoismaiden kiinnostavin olutkaupunki yhteistyössä Visit Tampereen ja muiden paikallisten panimoiden ja juoma-alan toimijoiden kanssa.

 

Tämä vaati määrätietoista ja pitkäjänteistä työtä sekä taloudellisia resursseja, joiden varmistamiseen nyt tehdyt toimenpiteet tähtäävät. Yhtiö haluaa toimia taloudellisesti kannattavasti, jotta pystymme tuottamaan lisäarvoa myös yli 11 000 yhtiön toimintaa sitoutuneelle omistajalle sekä mahdollistamaan tulevaisuuden hankkeiden toteutumisen. Päällimmäisenä tavoitteena lyhyellä aikavälillä on kuitenkin ennen kaikkea yhtiön toiminnan jatkumisen turvaaminen.

 

Annamme lisäinformaatiota pyydettäessä

 

Kari Lappalainen

toimitusjohtaja