Panimo valmistautuu anti- ja muiden rahoitusten turvin siirtymään omaan kiinteistöön. Tavoite on kasvattaa toimintaa pitkällä aikajänteellä jopa kymmeniin miljooniin litroihin. Ensisijaisena tavoitteena on saavuttaa 10 miljoonan litran tuotanto ja noin 15 miljoonan euron liikevaihto. Hankkeen on suunniteltu toteutuvan 3-5 vuoden aikajänteellä. Tarkempi aikataulu riippuu kerätystä pääomasta, rahoitus- ja sopimusneuvotteluista, sopivan kiinteistön valmistumisesta ja tuotannon sovittamisesta muutolle sopivaksi.

 

Tavoitteena on toimia keskeytyksettä muuton aikana ja samalla ylläpitää toimituksia sekä asiakassuhteita hyvän markkina-aseman säilyttämiseksi.

Antirahoituksen osuus arvioidaan olevan maksimissaan 3-4,5 miljoona euroa. Investointihanketta pyritään rahoittamaan myös yritystuilla, yhteistyökumppanien avulla, leasing- ja rahoitusjärjestelyillä sekä mahdollisella vieraan pääoman rahoituksella. Investointihanke tulee kestämään useamman vuoden. Annin arvostusta tullaan päivittämään säännöllisesti panimon tuloksen, investointien ja liikevaihdon kehittyessä.

Hankkeen toteutuessa suunnitellusti, panimo tulee olemaan Suomessa viiden isoimman panimon joukossa.  Hyvien tilaratkaisujen ansiosta panimo kykenee kasvattamaan tuotantoaan pitkälle tulevaisuuteen.

Hankkeessa pyritään toteuttamaan myös näyttävät tilat panimovieraille, jossa vieraat viihtyvät panimokierroksilla samalla ostaen panimon tuotteita. Osakkaat voivat hakea muun muassa jokavuotisia osakaspaketteja, joita tarjotaan kohtuulliseen hintaan.

SIJOITTAJAINFO

Uusi osakeanti alkaa 19.08.2019. Anti kestää 30.5.2020 asti. Ylimerkintätilanteessa hallituksella on oikeus päättää, miten osakkeet jaetaan merkitsijöiden kesken.

Osakkeiden merkitseminen tapahtuu Fundun palvelun kautta.

125 euroa/osake

B-osakkeita on saatavilla 22 800 kpl ja A-osakkeita 1140 kpl.

  • OSAKKEET JAKAUTUVAT A- JA B-OSAKKEISIIN. Ennen antia A-osakkeita on 3100 kappaletta ja B-osakkeita on 61 720 kappaletta. Pre-money valuaatio ennen antia 8 102 500 euroa. Mikäli osakkeet merkitään täysimääräisesti, annin jälkeen A-osakkeita on 4240 ja B-osakkeita on 84 520.